Skatt och moms vid personaluthyrning

Livestreamad 2-timmarskursPris kr kr 1 990,-

Anmälan

Vid uthyrning eller inhyrning av personal finns många svåra gränsdragningar när det gäller skatt och moms. Vill du ha bättre koll? Vi lanserar här en helt ny livestreamad kurs.

Vi dyker ner i de ständigt snåriga frågorna kring F-skattens betydelse samt vikten av att hålla koll på var den uthyrda personalen har sitt tjänsteställe. Vad gäller skattemässigt för resor, traktamente och boende?

Vi tittar också på de nya reglerna som är på gång när personal från utländska företag utför arbete i Sverige (nytt ekonomiskt arbetsgivarbegrepp och ökad skyldighet att göra skatteavdrag).

Dessutom tar vi upp några högaktuella frågor kring moms på uthyrning av personal inom sjukvård, tandvård och social omsorg med mera.

Vi ser fram emot en spännande kurs med många praktiska frågor.


Tid: 19 mars kl 9.30–11.30 (paus 10.20–10.30 och frågestund 11.20–11.30)

Pris: 1.990 kr exkl moms. I priset ingår digital kursdokumentation. Du har tillgång till kursen i 24 timmar. Anmälan är personlig och får inte överlåtas.

Tekniska krav för våra digitala kurser »

Kursledare

Håkan Larsson

Håkan är en av Tholin & Larssons riktiga veteraner och har varit här sedan 1996.
Läs mer om Håkan Larsson

Veronica Rosen

Veronica Rosén

Veronica Rosén är civilekonom i grund och botten och är en riktig fena på vassa och komplicerade momsfrågor.
Läs mer om Veronica Rosén

Uthyrd personal – anställda eller näringsverksamhet?

F-skattens betydelse. Självständig eller inte? När är köparen skyldig att göra skatteavdrag och betala sociala avgifter?

Reseersättningar – Var är tjänstestället?

Är resan till kunden tjänsteresa eller resa till och från jobbet? Är reseersättningen, traktamenten, boendet skattepliktigt eller skattefritt?

Bemanningspersonalens utlägg

Bemanningspersonal och egenanställda gör utlägg för uppdragsgivaren. Vad krävs för att få avdrag för moms? Kvitton på representation, resor, logi, arbetsredskap, motion m m.

Moms eller inte på personaluthyrningen?

Svåra gränsdragningar om moms. Ska det vara moms eller inte på personaluthyrning inom, t.ex.

Utbildning (vikarier, underentreprenörer m m)

Social omsorg (socionomer, socialsekreterare, omsorgspersonal m m)

Sjukvård (läkare, sjuksköterskor, tandläkare, psykologer, optiker m m)

Personal från utländska företag – Nya begreppet ”Ekonomisk arbetsgivare”

Hur är ansvaret för skatter och avgifter idag?

Hur ska momsen redovisas?

Nya regler på gång. Utländsk personal beskattas i Sverige även vid kortare uppdrag. Större ansvar för skatteavdrag för köparen.

 Målgrupp

För företag som hyr ut personal, eller hyr in personal

 Kurstid

2 timmar

 Mer information?

Telefon 031-84 01 80 eller e-post