Lönekartläggning

Så här gör du en lönekartläggning från start till målPris kr 4 990,-

Anmälan

 

Att göra en lönekartläggning kan verka komplicerat – vi ger dig kunskapen och verktygen

Alla arbetsgivare ska göra en lönekartläggning varje år som en del i arbetet med aktiva åtgärder. Företag med minst tio anställda ska även dokumentera arbetet. Om en arbetsgivare inte genomför årliga lönekartläggningar bryter man mot diskrimineringslagstiftningen, men framför allt är löne­kartläggningen ett viktigt verktyg för att förebygga och motverka osakliga löneskillnader och missgynnande.

Målet med kursen är att du ska känna dig trygg med kunskap och ha de praktiska verktyg du behöver för att kunna sätta igång med lönekartläggningen när du kommer tillbaka till kontoret efter kursen!

Att göra en lönekartläggning kan verka krångligt och komplicerat. Men gör man rätt saker, i rätt ordning, så blir resultatet bra. Du kommer lära dig hur reglerna kring lönekartläggning är upp­byggda, hur du gör en kartläggning, analys och en handlingsplan samt hur du dokumenterar arbetet enligt lagens krav. 

Du kommer också få tips och råd kring hur du kan göra arbetet så smidigt som möjligt baserat på de förutsättningar som gäller på din arbetsplats, och vi kommer också prata om facklig samverkan och hur man får till en bra och effektiv process.

Den här kursen är helt enkelt en del i att göra din arbetsplats ännu bättre. Bli en mer attraktiv arbetsgivare!


Heldagskurs kl 9–16

Pris: 4.990 kr exkl moms. I priset ingår för- och eftermiddagsfika, lunch och digital dokumentation.

Kursledare:

Emma Hjorth är skatte- och arbetsrättsjuristen som brinner för utbildning och att dela med sig av sina kunskaper. Hon inledde sin yrkes­karriär på Skatteverket men kom snabbt in på den fackliga banan, som ombudsman på Jusek, där hon bl a jobbade med lönebildningsfrågor.

Där­efter flyttade Emma till arbetsgivarsidan, som förhandlare och arbetsrättsjurist på FAO, där hon arbetade vidare med lönebildningsområdet genom att skapa och hålla utbildningar inom löneavtal/lönekartläggning. Hon satt också med i Svenskt Näringslivs lönebildningsgrupp.

Idag driver Emma fullservicebyrån Hjorth & Partners AB, som ger mindre företag en helhetslösning inom ekonomi/juridik. Hon är mycket efterfrågad och uppskattad, både som konsult och kursledare, inom arbetsrätt med specialiseringen lönekartläggning. Det är med stor stolthet vi presenterar Emma som föreläsare på vår kurs!

INLEDNING

Diskrimineringslagstiftningen i korthet
Vad är aktiva åtgärder?
Diskrimineringsombudsmannen
Varför har kvinnor och män olika lön?

LÖNEKARTLÄGGNING - TEORI

Vad är syftet med kartläggningen?
Vem omfattas?
Att arbeta i samverkan
Tidplan
Systemstöd

ARBETSVÄRDERING

Hur görs en arbetsvärdering?
Vikten av befattningsbeskrivningar

LÖNEKARTLÄGGNING, STEG FÖR STEG

Kartläggning: Löner & villkor / Lika arbeten / Likvärdiga arbeten / Högre värderade och lägre lönesatta arbeten
Analys
Upprätta handlingsplan

VAD HÄNDER SEDAN?

Dokumentation
Att arbeta systematiskt
Vad sker om vi inte är ense med facket?
Praxis

 Målgrupp

Arbetsgivare m fl

 Utbildningstimmar

Kursen ger 5,5 aktualitetstimmar för dig som är medlem i SRF Lön

 Kurstid

Heldagskurs kl 9–16

 Mer information?

Telefon 031-84 01 80 eller e-post

”En fantastiskt duktig kursledare som på ett enkelt och pedagogiskt sätt kunde förklara vad lönekartläggning innebär och hur vi ska göra den! Tack!” ”Bra kurs med konkreta exempel och verktyg.” ”Påläst och kunnig kursledare!”

Kursdatum

Välj ort och datum från listan.
Pris kr 4 990,-
Anmälan Stockholm 2019-05-14 kl 09:00 - kl 16:00
Anmälan Göteborg 2019-05-16 kl 09:00 - kl 16:00