Moms vid fastighetsuthyrning

Fördjupad genomgång av reglerna – vi lär dig göra rätt!Pris kr 4 990,-

Anmälan

Fastighetsmomsen är ett komplicerat område. Vi tar upp vanliga fällor där det är lätt att göra fel. Många praktiska exempel på de svåra detaljerna i momsreglerna. Vi  visar hur du undviker dyra misstag som är svåra att rätta till!


Mest fokus på lokaluthyrning

Tonvikten i kursen ligger på reglerna om frivillig skattskyldighet vid uthyrning av verksamhetslokaler. Vi tar även upp andrahandsupplåtelser – och de regler om avdragsrätt för moms som då gäller. Även vad som händer med frivillig skatt­skyldighet och jämkning vid en försäljning eller köp av fastighet.

Relaterade momsfrågor 

Vi går igenom andra frågor kring moms som är vanliga i verksamheter bestående av fastighetsuthyrning (blandad verksamhet, uttagsbeskattning och prissättning mot närstående).

Vem har nytta av kursen?

Kursen passar både dig som nyligen börjat arbeta med dessa frågor och dig som vill fördjupa din kunskap. Kursen riktar sig till fastighetsägare, ekonomipersonal i fastighetsföretag, revisorer och redovisningskonsulter.

Praktiska diskussionsövningar

Under dagen varvar vi teori och diskussionsövningar – tillsammans med våra förslag på lösningar. Vi följer t ex en fastighetsägares moms­problem från projektering och entreprenad till uthyrning och slutligen rivning av byggnaden. 


Heldagskurs kl 9–16

Pris: 4.990 kr exkl moms. I priset ingår digitalt kursmaterial, lunch, fika och förfriskningar.

 

Streamad onlinekurs!

Du kan även boka kursen som direktstreamad onlinekurs! Sitt vid din egen dator och ta del av kursen.
Tisdag 26 mars kl 9–16

 

 

Kursledare

Kristina Andreasson

Din guide ut ur momsträsket!
Läs mer om Kristina Andreasson

Håkan Larsson

Håkan Larsson

Håkan är en av Tholin & Larssons riktiga veteraner och har varit här sedan 1996.
Läs mer om Håkan Larsson

Fastigheter och moms

Vad är momsfritt/momspliktigt? Uthyrning av bostad, p-plats, lager m m. Modulbyggnader – fast eller lös egendom? Avdragsrätt och jämkning. Uthyrning av tillfälliga bostäder och idrottslokaler. Skatteverkets syn på när det är momsfritt/momspliktigt.

Frivillig skattskyldighet

Skattskyldighet utan ansökan. Stadigvarande uthyrning. Hyresgästens verksamhet. Vad är avgränsad yta? Blandad verksamhet. Fördelning av avdrag. Vårdbostäder. Tidpunkt för redovisning. Ny-, till- eller ombyggnader. Ansökan vid uppförande. Retroaktivt avdrag. Jämkningsregler. Bokföring av jämkning/ändrad användning.

El, gas och vatten

Är det hyra eller en separat momspliktig prestation? 

Renoveringar och reparationer

Renoverings- och rivningskostnader. Reparationer för nya och befintliga hyresgäster.

Köp och försäljning av fastighet

Frivillig skattskyldighet förs över? Jämkningshandling. Vem ska jämka? Mäklararvoden. Paketering i bolag.

Uttagsbeskattning

Egen personal gör jobb på egen fastighet. I vilka fall blir det aktuellt? På vilket underlag beräknas momsen?

Övriga momsfrågor

Berörs fastighetsägare av omvänd byggmoms? Tjänster till koncernbolag – vidarefakturering m m. Felprisregler. Köp av vara eller tjänst från utlandet.

 Målgrupp

Kursen riktar sig till fastighetsägare, ekonomipersonal i fastighetsföretag, revisorer och redovisningskonsulter.

 Kurstid

Heldagskurs kl 9–16

 Mer information?

Telefon 031-84 01 80 eller e-post

”Det var första gången jag var på Er kurs. Allt var bra och kursledarna gjorde det trevligt och dom synkade varandra perfekt.” ”Jättebra kurs och föreläsarna var engagerade, trevliga och intressanta.” ”Jättebra, tanken med diskussionsämnen som gör att man måste tänka till själv är jättebra. Men måste erkänna att jag var ganska slut på resan med tåget hem :)”

Kursdatum

Välj ort och datum från listan.
Pris kr 4 990,-
Anmälan Streamad kurs 2019-03-26 kl 09:00 - kl 16:00
Anmälan Göteborg 2019-03-26 kl 09:00 - kl 16:00
Anmälan Stockholm 2019-03-27 kl 09:00 - kl 16:00