Annika Westergren

Löne- och HR-expert

I mer än 16 år har Annika Westergren varit en av Tholin & Larssons vassaste personal- och arbetsrättsexperter.

Hon är jurist i grund och botten men har även en utbildningsbakgrund inom arbetsrätt. Innan Annika började på Tholin 2001 hade hon bland annat jobbat i närmre tio år på SIF (nuvarande Unionen efter samgående med HTF). Även där med frågor om arbetsrätt, förhandlingar, arbetsmiljö och mycket mer.

Du träffar Annika på Stora Lönedagen, Arbetsrätt – tvådagarskurs samt arbetsmiljökursen.

Kursledare

På kurs försöker Annika alltid att förmedla hur roligt och intressant det faktiskt är med exempelvis arbetsrätt. Går man på någon av hennes kurser kan man kallt räkna med en engagerad föreläsare som verkligen brinner för det hon talar om. Annika fokuserar på att varva fakta med information om hur krångliga lagtexter faktiskt ska tillämpas i vardagen och hur man jobbar med de praktiskt.

Dessutom har hon väldigt god koll på rättsfall inom området - så pass bra att man mycket väl kan få höra den andra kurshållaren fråga ”Finns det inte någon dom på detta, Annika?”

– Arbetsdomstolens domar visar väldigt bra hur man ska jobba med de här frågorna rent praktiskt, säger hon.

Varför ska man välja Tholin & Larsson?

Vi har en väldigt god kontakt med verkligheten och gör bättre kopplingar till det praktiska. Det känns som att en del andra mest talar om fakta och regelverk. Dessutom har vi ju allting inom PA-området från exempelvis lönehantering till arbetsrätt och förhandlingar. Det är väldigt få som har den bredden!