Veckans fråga


Här hittar du vanliga frågor och svar på aktuella ämnen som är på agendan just nu.

V21: Provjobba – vad innebär det?


Vi ska anställa en sommarjobbare och har hört att man kan låta sökande provjobba innan anställningen. Stämmer det och vad innebär det i sådana fall?

Svar: Ibland förekommer det att personer får provjobba innan de erbjuds en anställning. Det används oftast när ungdomar ska anställas för en viss tid och arbetsgivaren vill pröva personen någon eller några dagar innan anställningen påbörjas.

Det finns ingen anställningsform som heter ”provjobba”. Vill man som arbetsgivare att en person ska provjobba bör man avtala om en anställningsform som finns i LAS eller kollektivavtal, t ex en allmän visstidsanställning, och tydligt informera om att anställningen är endast en eller några dagar. 

Personen som provjobbar ska givetvis få lön för den tid hen arbetar. Att provjobba utan lön är inte förbjudet enligt lag. Det är dock är inte förenligt med kollektivavtal eller god sed på svensk arbetsmarknad.

Att provjobba ska inte blandas ihop med att vara provanställd. Provanställning är en egen anställningsform och ska användas för att pröva en person för en tillsvidareanställning. Provanställning ska alltså inte användas för att pröva en person för en tidsbegränsad anställning.

 

V20: Rätt till betald frånvaro på grund av flygstrejken?


En våra anställda kom tillbaka en dag försent efter sin semester på grund av flygstrejken. Är vi skyldiga att betala ut lön för denna dag?

Svar: Nej. Den anställde har inte rätt till lön vid frånvaro som orsakades av flygstrejken. Det är dock möjligt att komma överens om att den anställde tar ut ytterligare en semesterdag eller eventuellt kompledighet. I annat fall görs ett löneavdrag för den dagen.