Gratis mall: Utgifter för representation

Ladda ner vår mall som underlättar redovisningen

Hantera redovisningen av utgifter för representation

För att bedöma om ett företags utgifter för representation är avdragsgilla krävs någon form av underlag. Där ska bland annat anges sambandet med verksamheten och syftet med representationen. Det ska också framgå vilka personer som har deltagit i representationen.

Ett sätt att redovisa utgifterna är att göra det på ett särskilt formulär där också restaurangnotor och kvitton m m bifogas. Vår mall underlättar arbetet, både för den anställde som ska redogöra för representationen och för den som ska hantera bokföringen.

 

Fyll i formuläret och ladda ned gratis: