Gratis mall: Det du behöver veta om föräldraledighet

 

Hur ska de anställdas rätt till föräldraledighet hanteras? Vilka regler gäller?

För att underlätta för dig som arbetsgivare har vi gjort en sammanställning över vilka ledighetsformer som finns och vad som gäller för respektive ledighet. Du får svar på frågor om hur lång en ledighet kan vara och vilka villkor som gäller, när en anmälan om föräldraledighet ska lämnas och vilken ersättning som kan betalas ut. Dessutom finns en lättöverskådlig redovisning över hur semester tjänas in under frånvaron.

 

 

Fyll i formuläret och ladda ner gratis:

 Sammanställning av föräldraledigheter