Vad är ett personalbokslut?

Personalkostnader utgör ofta de tyngsta posterna i företag och organisationer. Därför är det vanligt att arbetsgivare gör personalbokslut, i likhet med all annan affärsekonomisk redovisning.

     

den 5 oktober 2018 Victoria Ödlund

Personalbokslutet utgör en viktig och strategisk del av ekonomin och verksamheten och skapar en stabil grund för kommande planering.

Jämförelser och analys

I ett personalbokslut redovisas såväl kostnader som intäkter, samt annan viktig information, kopplade till personalen. Det gör det möjligt att analysera verksamheten på olika nivåer och enheter samt inom olika tidsperioder. Det gör det även möjligt att göra jämförelser med andra företag och organisationer. 

Informationen kan användas som stöd inför beslut eller för att följa upp fattade beslut eller åtgärder.

Insamling av uppgifter

Uppgifterna till personalbokslutet kan samlas in på olika sätt, t ex genom statistik eller genom skriftliga beskrivningar av verksamheten. 

Arbetsgivare använder ofta olika nyckeltal för att kartlägga och mäta exempelvis personalsammansättning, kompetens, sjukfrånvaro och produktivitet. Nyckeltalen kan även ligga till grund för personalbokslut.

Som arbetsgivare kan man själv bestämma ett antal nyckeltal som passar den egna organisationen och göra jämförelser över tid. Det är då viktigt att vid varje mättillfälle använda samma underlag och mätperiod.

För att kunna analysera och dra slutsatser av nyckeltal behöver man vara tydlig och på det klara med exakt vad det är man har mätt, d v s ha tydliga definitioner.

Vill du lära dig mer om nyckeltal för HR?

I Servicepaket HR finns ett verktyg med formler och beskrivningar av olika användbara nyckeltal inom HR. Har du inget abonnemang? Prova paketet gratis här


Missa inte vårt gratis webinar:

AGI - rapportera lön för utländsk personal


Från den 1 januari 2019 ska alla företag lämna sina arbetsgivardeklarationer på individnivå - AGI. I det här webinaret kommer Hanna Lagerkvist, skatteexpert hos Tholin & Larsson, gå igenom vad som är nytt vad gäller rapporteringen av skatt och sociala avgifter för utländsk personal.

Med konkreta exempel kommer vi att visa på hur rapporteringen på individnivå kan se ut för både hitsänd och utsänd personal. Du kan även passa på att ställa dina egna frågor till Hanna under frågestunden!

Tid: 21 mars kl 10:00  Till anmälan