Vabbruari är här!

Barn är som mest sjuka i februari, eller vabbruari som det också kallas, och många föräldrar måste vara hemma för att ta hand om sitt sjuka barn.

     

den 29 januari 2018 Lotta Sprangers

Rätten att vara ledig från arbetet är kopplat till att föräldern får ersättning i form av tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan. För att få ersättning för vård av sjuka barn (vabb) måste föräldern anmäla till Försäkringskassan att barnet är sjukt och sedan ansöka om pengarna. 

Vissa anställda har möjligheten att istället ”vobba”, det vill säga vara hemma med sitt sjuka barn och samtidigt arbeta. Men då kan de inte samtidigt ansöka om tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan, istället är det arbetsgivaren som betalar ut vanlig lön. För de som har den här möjligheten är det viktigt att vara överens om vad som ska gälla under ”vobbandet”.

Det är möjligt att kombinera ”vabbande” och ”vobbande” under samma dag. Då ansöker föräldern om tillfällig föräldrapenning för den del av dagen då löneavdrag görs och för resten av dagen betalar arbetsgivaren ut lön som vanligt.

Möjligheten att få tillfällig föräldrapenning gäller till dess att barnet fyller 12 år, i vissa fall 16 år, och ska täcka en del av inkomstförlusten som uppstår när arbetsgivaren gör löneavdrag för frånvaron.

SE OCKSÅ: Få fler artiklar som denna direkt till din inkorg – prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ersättning för tillfällig föräldrapenning kan tas ut antingen för en hel dag eller för 75%, 50%, 25% eller 12,5% av en dag. Arbetsgivaren gör löneavdrag för motsvarande tid. Det är vanligt att löneavdrag vid vabb görs per timme.

Det går att överlåta tillfällig föräldrapenning till någon annan som i sin tur avstår från arbete för att ta hand om ett sjukt barn. Den personen måste avstå från arbete för att ha rätt att få tillfällig föräldrapenning beviljad av Försäkringskassan. Det kan gälla både morföräldrar och farföräldrar men också vänner till familjen.