Sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare

Regeringen vill göra det lättare för egenföretagare att göra sin första anställning. Därför remitteras i dag ett förslag om sänkta arbetsgivaravgifter för den första anställda, Växa-stöd, så att fler ska våga ta steget att anställa.

     

den 29 april 2016

Förslaget innebär att enskilda näringsidkare som inte har haft någon anställd under 2016 och som anställer en person efter 31 mars i år bara ska betala ålderspensionsavgiften (10,21 procent) på ersättningen till den anställde under de tolv första månaderna.

Övriga arbetsgivaravgifter, allmän löneavgift och särskild löneskatt behöver alltså inte betalas. Anställningen ska vara på minst halvtid, i minst tre månader och nedsättningen gäller för löner upp till 25 000 kronor per månad.

Förändringen är inriktad på enskilda näringsidkare eftersom de i låg omfattning anställer och i genomsnitt har lägre inkomster än andra företagare.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017 och ska gälla till och med den 31 december 2021.


Källa: http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorior/2016/03/vaxa-stod-for-den-forsta-anstallda--sankta-arbetsgivaravgifter-for-enskilda-naringsidkare/


Robert Selvaag, skatteexpert  

Gratis webinar 31 januari:

Konferenser och interna informationsmöten

Nu är det dags för ännu ett av våra mycket uppskattade webinar om representation! Den här gången ska vi fokusera på konferenser och interna informationsmöten. Vi tittar på regler och praxis, varnar för vanliga fel och fallgropar och du får med dig nyttiga tips inför planeringen av interna konferenser och informationsmöten. 

Tid: 31 januarikl 10:00 - 10:30. Till anmälan