Har du koll på arbetsmiljöreglerna?

Svara på åtta snabba frågor och testa dina kunskaper inom området!