Quiz – tjänsteresor

Har du koll på bestämmelserna om skattefria traktamenten och milersättningar i samband med anställdas tjänsteresor? Testa dina kunskaper genom att svara på frågorna nedan.

     

den 27 mars 2017 Lennart Salomonsson

Robert Selvaag, skatteexpert  

Gratis webinar 31 januari:

Konferenser och interna informationsmöten

Nu är det dags för ännu ett av våra mycket uppskattade webinar om representation! Den här gången ska vi fokusera på konferenser och interna informationsmöten. Vi tittar på regler och praxis, varnar för vanliga fel och fallgropar och du får med dig nyttiga tips inför planeringen av interna konferenser och informationsmöten. 

Tid: 31 januarikl 10:00 - 10:30. Till anmälan