Nya föreskrifter om smittrisker

Arbetsmiljöverket har tagit fram nya föreskrifter om smittrisker på arbetsplatser. De nya föreskrifterna har fokus på ett förebyggande arbete för att förhindra smittrisker och spridning av smittämnen i arbetsmiljön. En miljon anställda beräknas omfattas av de nya reglerna.

     

den 29 november 2018 Annika Westergren

De nya föreskrifterna om smittrisker på arbetsplatsen började gälla den 19 november 2018.

Nya sanktionsavgifter införs

Två nya sanktionsavgifter införs genom föreskrifterna. Den första gäller för arbetsgivare som inte tillhandahåller och märker upp säkra avfallsbehållare för vassa föremål som varit i kontakt med kroppsvätskor.

Den andra gäller för arbetsgivare som inte dokumenterar när anställda utsätts för allvarlig smitta, till exempel tuberkulos.

De nya föreskrifterna handlar enbart om smittrisker och inte om risk för överkänslighet och allergi på grund av toxiner från smittämnen. Risker med mögel och organiskt damm regleras istället i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker.

Håll dig uppdaterad om vad som händer på HR-området!

Servicepaket HR är till för dig som arbetar både med praktiska och operativa HR-frågor. I paketet hittar du senaste nytt inom HR-området, webinar för kompetensutveckling, hundratals checklistor, faktabank och support med våra egna HR-experter. Så du får svar när du behöver det. Prova paketet gratis


Välkommen på webinar!

29 maj: Ett år med GDPR

Nu har det snart gått ett år sedan den nya dataskyddsförordningen – GDPR – infördes. Har era rutiner satt sig eller finns det områden som fortfarande känns oklara?

Under det här webinaret kommer Linn Samuelsson, advokat på MAQS Advokatbyrå, att kolla på vad som har skett under året som gått och vilka tillsynsområden du bör ha extra koll på!

Tid: 29 maj kl 10:00  Till anmälan