Nya föreskrifter om smittrisker

Arbetsmiljöverket har tagit fram nya föreskrifter om smittrisker på arbetsplatser. De nya föreskrifterna har fokus på ett förebyggande arbete för att förhindra smittrisker och spridning av smittämnen i arbetsmiljön. En miljon anställda beräknas omfattas av de nya reglerna.

     

den 29 november 2018 Annika Westergren

De nya föreskrifterna om smittrisker på arbetsplatsen började gälla den 19 november 2018.

Nya sanktionsavgifter införs

Två nya sanktionsavgifter införs genom föreskrifterna. Den första gäller för arbetsgivare som inte tillhandahåller och märker upp säkra avfallsbehållare för vassa föremål som varit i kontakt med kroppsvätskor.

Den andra gäller för arbetsgivare som inte dokumenterar när anställda utsätts för allvarlig smitta, till exempel tuberkulos.

De nya föreskrifterna handlar enbart om smittrisker och inte om risk för överkänslighet och allergi på grund av toxiner från smittämnen. Risker med mögel och organiskt damm regleras istället i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker.

Håll dig uppdaterad om vad som händer på HR-området!

Servicepaket HR är till för dig som arbetar både med praktiska och operativa HR-frågor. I paketet hittar du senaste nytt inom HR-området, webinar för kompetensutveckling, hundratals checklistor, faktabank och support med våra egna HR-experter. Så du får svar när du behöver det. Prova paketet gratis


Missa inte vårt gratis webinar:

AGI - rapportera lön för utländsk personal


Från den 1 januari 2019 ska alla företag lämna sina arbetsgivardeklarationer på individnivå - AGI. I det här webinaret kommer Hanna Lagerkvist, skatteexpert hos Tholin & Larsson, gå igenom vad som är nytt vad gäller rapporteringen av skatt och sociala avgifter för utländsk personal.

Med konkreta exempel kommer vi att visa på hur rapporteringen på individnivå kan se ut för både hitsänd och utsänd personal. Du kan även passa på att ställa dina egna frågor till Hanna under frågestunden!

Tid: 21 mars kl 10:00  Till anmälan