Du kan påverka momssatsen på e-böcker!

Idag är det hög moms (25 %) på e-böcker (inklusive tidningar och tidskrifter) liksom e-böcker som streamas eller laddas ned till mobiltelefon. Däremot är det bara 6 % moms på tryckta böcker.

     

den 26 augusti 2016 Kristina Andreasson

Skälet till de olika momssatserna är att EU:s momsdirektiv inte tillåter medlemsstaterna att ha låg momssats på elektroniska tjänster. Kritiker menar att det innebär en konkurrensnackdel för e-böcker som därmed hämmar utvecklingen för denna bransch.

EU-kommissionen har nu beslutat att se över reglerna för vilka momssatser medlemsländerna får lov att använda. EU-kommissionen efterlyser nu synpunkter från företag, privatpersoner och organisationer. Synpunkter kan lämnas senast den 19 september genom det frågeformulär som EU-kommissionen tagit fram, se EU-kommissionens hemsida.


Robert Selvaag, skatteexpert  

Gratis webinar 31 januari:

Konferenser och interna informationsmöten

Nu är det dags för ännu ett av våra mycket uppskattade webinar om representation! Den här gången ska vi fokusera på konferenser och interna informationsmöten. Vi tittar på regler och praxis, varnar för vanliga fel och fallgropar och du får med dig nyttiga tips inför planeringen av interna konferenser och informationsmöten. 

Tid: 31 januarikl 10:00 - 10:30. Till anmälan