Moms på vårdpersonal - nu har ställningstagandet kommit!

Sedan Högsta förvaltningsdomstolen den 7 juni kom med en dom med innebörden att uthyrning av legitimerad sjukvårdspersonal till en vårdmottagning är en momspliktig tjänst, har vi väntat på att Skatteverket ska ge sin syn på saken. Nu har ställningstagandet kommit.

     

den 26 oktober 2018 Kristina Andreasson
 

 

Jag vill läsa referatet i Servicepaket Moms!

Jag har inget abonnemang men vill gärna prova paketet gratis.


Missa inte vårt gratis webinar:

Vad händer om Storbritannien lämnar EU?

Ett råd är att vara beredd på det värsta – att Storbritannien står utanför EU:s tull- och momsområde den 30 mars. Då kommer reglerna om tullhantering (import och export) att gälla istället för EU-handel. Företagen måste då ha lärt sig vad som gäller på tull- och momsområdet. Men vilka andra områden påverkas?

Tid: 28 mars kl 10:00 Till anmälan