Moms på vårdpersonal - nu har ställningstagandet kommit!

Sedan Högsta förvaltningsdomstolen den 7 juni kom med en dom med innebörden att uthyrning av legitimerad sjukvårdspersonal till en vårdmottagning är en momspliktig tjänst, har vi väntat på att Skatteverket ska ge sin syn på saken. Nu har ställningstagandet kommit.

     

den 26 oktober 2018 Kristina Andreasson
 

 

Jag vill läsa referatet i Servicepaket Moms!

Jag har inget abonnemang men vill gärna prova paketet gratis.


Robert Selvaag, skatteexpert  

Gratis webinar 31 januari:

Konferenser och interna informationsmöten

Nu är det dags för ännu ett av våra mycket uppskattade webinar om representation! Den här gången ska vi fokusera på konferenser och interna informationsmöten. Vi tittar på regler och praxis, varnar för vanliga fel och fallgropar och du får med dig nyttiga tips inför planeringen av interna konferenser och informationsmöten. 

Tid: 31 januarikl 10:00 - 10:30. Till anmälan