Föräldraledighet – högst tre perioder per år

Varje förälder får dela upp sin föräldraledighet på högst tre perioder per kalenderår. Man kan dock komma överens om fler perioder. Ledighet som sträcker sig över ett årsskifte hänförs till det år den påbörjades.

     

den 12 november 2018 Mirja Lenes

Vad är en period? 

Utgångspunkten för vad som menas med en period är arbetstagarens begäran om ledighet. Har arbetstagaren t ex begärt att få vara ledig på deltid i sin ansökan, och arbetstidsförkortningen förläggs till flera på varandra följande fredagar, anses denna ledighet som en period.

Har arbetstagaren däremot vid tre olika tillfällen ansökt om ledighet för tre på varandra följande fredagar, anses varje fredag som en period.

Om arbetstagaren vill ändra ledighetens förläggning räknas detta också som en ny period. Däremot om arbetsgivaren ber den anställde att tillfälligt komma in och arbeta räknas inte tiden efteråt som en ny period.

Ansökan om föräldraledighet med eller utan föräldrapenning spelar ingen roll i förhållande till antal perioder. Du kan läsa mer om både ansökan och föräldrapenning i Servicepaket HR, eller prova paketet gratis om du saknar abonnemang.

Om en medarbetare ansökt om föräldraledighet på 50 % med föräldrapenning under perioden 1 januari till 30 juni är det en period. En ansökan om om föräldraledighet med hel föräldrapenning under perioden 1 juli till 31 juli, blir ytterligare en period. En ansökan från och med 1 september till och med 31 december om föräldraledighet på 10 % utan föräldrapenning är även det en period. Då har den anställda ansökt om föräldraledighet i tre perioder. 

Denna begränsning när det gäller antalet perioder gäller dock inte vid mammaledighet, ledighet med tillfällig föräldrapenning eller i samband med föräldrautbildning. 

Vill du veta mer om föräldraledighet och HR-frågor?

Då kan du prova Servicepaket HR, och få tillgång till vår stora faktabank, webinar om nyheter och aktuella frågor på HR-området, smarta räknesnurror och mycket mer som hjälper dig i ditt arbete. Prova paketet gratis


Missa inte vårt gratis webinar:

AGI - rapportera lön för utländsk personal


Från den 1 januari 2019 ska alla företag lämna sina arbetsgivardeklarationer på individnivå - AGI. I det här webinaret kommer Hanna Lagerkvist, skatteexpert hos Tholin & Larsson, gå igenom vad som är nytt vad gäller rapporteringen av skatt och sociala avgifter för utländsk personal.

Med konkreta exempel kommer vi att visa på hur rapporteringen på individnivå kan se ut för både hitsänd och utsänd personal. Du kan även passa på att ställa dina egna frågor till Hanna under frågestunden!

Tid: 21 mars kl 10:00  Till anmälan